CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận để có được một sự hiểu biết rõ ràng về cách thức thông tin thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý tại Mi Home

Những thông tin cá nhân nào được thu thập?

Khi bạn đăng ký nhận bản tin, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email hoặc các thông tin khác của bạn để giúp Mi Home cải thiện việc cung cấp dịch vụ, thông tin.

Khi nào thông tin được thu thập?

Mi Home thu thập thông tin khi bạn đăng ký thành viên, hoặc đăng ký nhận bản tin định kỳ.

Thông tin được lưu trong bao lâu?

Tông tin thành viên được lưu trữ từ khi bạn đăng ký hoặc cung cấp các thông tin này cho 122Web.vn qua các tính năng đăng ký. Thông tin thành viên, đăng ký sẽ được lưu trữ đến khi người dùng yêu cầu Mi Home hủy các thông tin này.

Thông tin của bạn được dùng làm gì?

Mi Home có thể sử dụng các thông tin thu thập từ bạn để thực hiện các cuộc khảo sát truyền thông hoặc marketing, hoặc phục vụ cho các mục đích sau:

  • Nâng cao chất lượng bài viết của Website.
  • Để gửi email định kỳ về địa chỉ mail của bạn cho các cập nhật khuyến mại, giảm giá.

Các bên thứ ba

Mi Home không bán, trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

MI HOME CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH